EMEĞİN SANATI  15 GÜNLÜK 'YENİ' SOSYALİST GERÇEKÇİ SANAT VE DÜŞÜN DERGİSİ

1 1 2007

11. BURSAEDEBİYAT GÜNLERİ KAPSAMINDAEDEBİYATIMIZDA"KADIN" KONUSU TARTIŞILDI.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 11.’sinidüzenlediği Edebiyat Günleri, ünlü yazar ve şairleri Bursalı edebiyat severlerlebuluşturdu. Etkinliklerin ilk konusu “edebiyat ve kadın” olarak belirlendi. Panel ve toplantılardaYazınDünyamızda Kadın”, “Tiyatroda Kadın”, “Yazar Kadınların Kadın Tiplemeleri”,“Okur ve Edebiyatta Cinsiyetçi Bakış”, “Toplumda Kadın-Tiyatroda Kadın” konularıişlendi.Edebiyat Günleri’nin 2. günündeBursa Kent Müzesi’nde gerçekleştirilen ‘Yazın Dünyamızda Kadın’ konuluMine Ergen’in oturum başkanlığını yaptığı panelde, kadının edebiyattaki yeri elealındı. Bilgesu Erenus’un “Tiyatroda Kadın”, Mediha Göbenli’nin “YazarKadınların Kadın Tiplemeleri”, Tülin Tankut’un “Okur ve Edebiyatta CinsiyetçiBakış” ve Ülker Köksal’ın da “Toplumda Kadın-Tiyatroda Kadın” başlıklıkonuşmalarında kadın yazarlar, kadınların birçok alanda olduğu gibi edebiyattada ayrımcılığa uğradığını dile getirdiler.


.